"MOŻESZ WIĘCEJ!"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.1 „Aktywne włączenie”


Nr projektu: RPLD.09.01.02-10-0004/16

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2018-08-31

Obszar realizacji:  powiaty: chełmski (bez gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź), hrubieszowski (bez gmin: Trzeszczany), janowski (bez gmin: Bartorz, Godziszów, Potok Wielki), krasnostawski (bez gmin: Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik), kraśnicki (bez gmin Kraśnik i Zakrzówek), lubartowski (bez gmin: Abramów, Lubartów), lubelski (bez gmin: Borzechów, Garbów, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew), opolski cały, rycki (bez gmin: Nowodwór), świdnicki.

Wartość projektu: 794 456,25 zł

Kwota dofinansowania: 754 733,44 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest włączenie społeczne 50 osób (30K, 20M) z niepełnosprawnościami (30K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego.

Oferowane wsparcie w projekcie:

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 1. IPD – 3h zegarowe / 1 osobę.
 2. Blok kompetencji miękkich:
  • Wsparcie indywidualne w zakresie kmpetencji życiowych i umiejętności społecznych – 3 spotkania x 2 godziny, łącznie 6h zegarowych na osobę.
  • Grupwy trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – 8 spotkań x 5 godz. Lekcyjnych / 10 osobową grupę.
 3. Blok miękkich kompetencji zawodowych:
  • Rynek pracy i warsztat edukacyjny – 3 sptkania x 5 godz. Zegarowych / 10 osobową grupę.
  • Warsztat autprezentacji – 2 spotkania x 5 godz. / 10 osobową grupę.
 4. Szkolenia/kursy: wsparcie dla 50 osób (30K, 20M). Szkolenie zgodne z IPD, zakończone egzaminem ECCC lub równoważnym. 10 osób musi zostać objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych.
  Proponowana tematyka szkolenia:
  • Zarządzanie biegiem dokumentów – 120h
  • Przedstawiciel handlwy z e-marketingiem – 120h
  • Twrzenie stron www – 120h
  • Pracwnik biurowy – 120h
  • Tematyka szkleń może być inna, zgodna z IPD.
 5. Staże zawodowe.– Dla 50 UP, 3 miesiące, osoby z niepełnosprawnością 35h/tygodniowo.
 6. Indywidualne pośrednictwo pracy – 8h / 1 UP

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na każde wsparcie,
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • podręczniki szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe = 8,54 brutto / 1 h szkolenia
 • stypendium stażowe = 1850,00 zł brutto / 1 m-c
 • przerwy kawowe i catering

 


Projekt realizowany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa)
w partnerstwie z Business City Małgorzata Majewska (ul. Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin).

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://fundacjaaktywnych.pl/mozesz-wiecej

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl