„Wzrost konkurencyjności Business City Sp. z o.o. w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej spółki”

Firma Business City sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/POPW/1.4

Celem zamówienia jest zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Business City Sp. z o.o. ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

link do zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21355

 

 

 

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl